Vergi Levhası Nereden Alınır ve Nasıl Alınır? - Erptakip.com

Vergi mükellefleri vergi levhası bulundurmak zorundadır. Biz de bu yazımızda vergi levhası nereden alınır,  kimler vergi levhası almak zorundadır, vergi levhası asma zorunluluğu var mıdır, vergi levhasında bulunan bilgiler nelerdir, vergi levhasını bulundurmamanın cezası nedir ve hangi dönemlerde yenilenir gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. 

İçindekiler

Vergi Levhası Nedir?

Vergi Levhası, vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren şekil ve içeriği Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vergi levhası asmak zorunlu mudur?

6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” Böylelikle asma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Vergi levhası almak zorunlu mudur?

Gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil olmak üzere) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadır. 

Kimler vergi levhası almak zorundadır?

Gelir vergisinde

 • Ticari kazanç sahipleri
 • Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
 • Serbest meslek erbabı
 • Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bulunma zorunluluğu getirilen yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

Kurumlar vergisinde

 • Anonim şirketler,
 • Limited şirketler,
 • Eshamlı komandit şirketler

Vergi levhasında bulunan bilgiler

vergi levhası nasıl alınır

 • Adı ve soyadı,
 • Ticaret unvanı,
 • İş yeri adresi,
 • Vergi kimlik numarası,
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
 • Vergi türü,
 • İşe başlama tarihi,
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)
  • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Vergi levhası nasıl alınır?

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhası, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılır, mükellefler, internet vergi dairesinden kendileri ya da 3568 sayılı kanun uyarınca yetkisi olan bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler aracılığı ile, gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayın gün sonuna kadar yazdıracaklardır. 

Vergi Levhası almak için https://intvrg.gib.gov.tr sayfasından kullanıcı girişi kısmından bilgilerinizin olduğu sayfaya gidin. Sorgulamalar sekmesine gidin. Açılan yerde olan seçeneklerden ‘’Vergi Levhası Oluşturma’’ seçeneğini tıklayın. Buradan vergi levhanızı oluşturarak çıktısını alabilirsiniz. 

Mali tablolar hakkında bilmeniz gerekenler: Mali Tablolar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vergi levhaları nerede bulundurulmalıdır?

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde bulundurulmalıdır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

Vergi levhası bulundurmamanın cezası nedir?

Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusudur. Cezaya ilişkin VUK’un ilgili bend hükmü aşağıdaki gibidir:

“4. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000.000 (2017 yılı için 210 TL, 2018 Yılı için 240 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için vergi levhası nereden alınır sorusuna cevap vermeye çalıştık. Umarız sizler için yararlı ve bilgi verici bir içerik olmuştur. 

 

Author

Write A Comment

İnstagram takipçi satın al casino siteleri