SGK işten çıkış kodu nedir? Neden önemlidir? - Erptakip.com

SGK İşten Çıkış Kodu Nedir ? Neden Önemlidir ?

SGK işten çıkış kodları, çalışanın hangi sebeple ve kimin isteğiyle iş akdinin sonlandırıldığını belirten kodlardır. İşveren ve işçinin hak ve sorumlulukları açısından, fesih sürecinin doğru ve eksiksiz tamamlanması için yerine getirilmesi büyük bir önem arz eder. 

 

Kasıtlı ya da kasıtsız yanlış girilen bir kod, çalışanın fesih sürecinden sonra sahip olacağı haklarını, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya işsizlik maaşı alıp alamama durumunu etkileyebilir; işveren adına da ciddi yaptırımlara yol açabilir. Bu nedenle işten çıkış kodları girilirken ekseriyetle dikkatli olmak büyük bir önem taşır.

 

İşten Çıkış Kodu Nasıl Öğrenilir ?

Sigortalılığı sona eren çalışanın, 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İşçinin, iş akdinin sonlandırılmasının ardından sahip olacağı hakları öğrenebilmesi açısından işten çıkış kodunu bilmesi büyük önem taşır. İşten çıkış kodları, işverenin sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştırmasının ardından, e-devlet sistemi üzerinden 4/A, 4/B ya da 4/C hizmet dökümü sayfasından öğrenilebilir.

 

SGK İşten Çıkış Kodu Ne İşe Yarar ? 

İşten çıkış kodları, iş sözleşmesinin fesih nedenini ve hangi tarafın talebi ile feshedildiğini özetleyen kodlardır. Bu kodlar, iş akdinin sonlanmasının ardından çalışanın hangi haklara sahip olacağının ya da olmayacağının tespitini sağlar. Bu nedenle de hem işçi hem de işveren açısından oldukça önemlidir.

 

İşçinin iş akdinin ne sebeple sonlandırıldığı, açıklayıcı bir şekilde yazılı olarak kendisine bildirildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna işten çıkış tarihi ve nedeni, uygun kod ile bildirilir. Bunların ardından, işten çıkış koduna göre işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi imkanlardan faydalanabilir.

 

SGK İşten Çıkış Kodları ve Nedenleri Nelerdir ? 

 

ÇIKIŞ KODU SGK İşten Çıkış Nedeni ?
01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
09 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli
17 İş yerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu  kod kullanılır.)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu  kod kullanılır.)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu  kod kullanılır.)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

 

Author

2003 yılından beri ERP alanında çalışan bir uzmanın artık tüm bilgilerini web sitesine taşımak istemesi üzerine çıkan bir proje. Uzun yıllardır bilgi ve birikimlerini seminerlerde harcayan yazar artık ERP Takip kimliği ile bu sitede paylaşacak.

Write A Comment

casino siteleri hoşgeldin bonusu hoşgeldin bonusu veren siteler/a> güvenilir casino siteleri en iyi casino siteleri/a>