Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? - Erptakip.com

Taşınmaz mallarla ilgili, bütün kararlar sadece bir kişiyi ilgilendirmez. Duruma göre en 2 kişi bu taahhütnameden sorumludur. Bu sayı artabilir. Satış Vaadi Sözleşmesi, alacaklı ve borçlu arasında gerçekleşir. Tescili için noter, Borçlar ve tapu kanunun onayı gerekmektedir. Satış Vaadi Sözleşmesi nedir? Detaylarını içeriğimizde bulabilirsiniz. 

İçindekiler

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Bir malı ilerideki tarihte satın alımını gerçekleştirmek için gerekli olan bir taahhütnamedir. Noter huzurunda hazırlanır. Tapu Kanunu ve Borçlar Kanunun onaylaması gerekmektedir. Bir gayrimenkul satın almak isteyen birey, taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi imzalar ve malı almak için beyanda bulunur. 

Yine mal sahibi olan diğer birey belgeyi imzalayarak bu beyanı onaylamış olur. Böylece iki taraf karşılıklı olarak birbirlerine borçlanır. Satış gerçekleştikten sonra her iki tarafın söylediklerini yerine getirdiği için sözleşme süresi sona erer. Satış Vaadi Sözleşmesi’nin kendine özel geçerlilik maddeleri vardır. Bu maddelerden birisinin ihlal edilmesi halinde, taahhütname geçerliliğini yitirir. 

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?
Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Ayrıca bkz: Meslek dallarından birisi olan E-ticaret uzmanı ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, aslında bir ön sözleşmedir. Bir mal ya da mülk alırken güvence alınması için hazırlanır. Senet şeklinde, noterlerden hazırlanması gerekir. Yoksa noterde hazırlanmayan Satış Vaadi Sözleşmesi geçerli olmaz. Sözleşmede yapılacak değişikliklerde yine noter huzurunda hazırlanması gerekir.

Satış Vaadi Sözleşmesi’ne, cezai yaptırımlar ve belirli şartlar eklenebilir. Bu eklenen maddeler, düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Eğer onaylama şeklinde yapılırsa sözleşme geçerliliğini kaybeder. Bu sözleşmenin yapılabilmesi için belli bir mal veya mülkün maliki üzerinden gerçekleştirilmelidir. Sözleşme yapıldıktan sonra yapacağınız bir devir işleminde satılacak taşınmazın maliki olmanız gerekir. Satacağınız taşınmazın maliki size ait değilse karşı taraf zararını sizden isteyebilir.

Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılamayacak Haller

Satış Vaadi Sözleşmesi, noter dışında herhangi bir yerde yapılamaz. Bu belgedeki tüm maddeler konusuna göre ekleme veya değişiklik yapılabilir. Bunların hepsi yine noter huzurunda yapılmalıdır. Konu dışında oluşturulan değişiklikler, sözleşmenin iptal edilmesine neden olur. 

Sözleşme, iki veya daha fazla bireyle gerçekleştirilmeli. Tek taraflı yapılamaz. İmar planı olmayan bölgelerde satış vaadi sözleşmesi yapılamaz. Gayrimenkul için yapılan sözleşmeden bir taşınmaz olması gerekmektedir. Taşınmaz mal olmadığı takdirde geçerli sayılmayacaktır. Tarım ve Hayvancılık, turizm gibi amaçlarla yapılan hisselendirme çalışmaları üzerinden sözleşme gerçekleştirilemez.

Satış Vaad Sözleşmesi’nin geçerli olması için sözleşmede bir satış bedeli belirlenmesi gerekir. Bunun dışında ödeme şartları yani peşin ya da taksitle ödeme seçeneği konulmalıdır. 

Erptakip.com’dan diğer içeriklerimiz hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca bkz: İntifa Hakkı Nedir? yazımızı incelemek istiyorsanız, web sitemizi takip etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Author

Write A Comment

İnstagram takipçi satın al casino siteleri