Mali Tablolar Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Erptakip.com

Mali tablolar, bir firmanın faaliyetlerine ilişkin finansal bilgilerin raporlanması söz konusu olduğu zaman oldukça önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak şirketlerin bankalardan kredi taleplerinde, kredinin kullanım yeri ve geri ödeme kaynağının değerlendirilmesinde de esas alınmaktadır. Biz de bu yazımızda mali tablolar hakkında bilmeniz gerekenler hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere mali tablolar KOBİ’ler için fazlasıyla önemlidir. Özellikle bankaların mali tablolara bakarken nelere dikkat ettiği ve nasıl bir analiz yaptığı dikkat edilmesi gereken ayrıntılardır. Bu tablolar içinde yer bilanço ve gelir tablosunu anlatalım. 

Bilanço: İşletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ve varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösteren tablolardır. Firma varlıkları aktifler, finansman kaynakları pasifler olarak bilinmektedir. Aktif ve pasif her daim birbirine eşit olmalıdır. 

Dönen Varlıklar: Firmaların kısa sürede likide edebileceği değerleri gösterirken (örnek stoklar, ticari alacaklar, menkul değerler),

Duran Varlıklar: Uzun vadeli ticari alacaklar ile maddi duran varlıklardan ve haklar gibi fikri mülkiyetten oluşur.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar: Varlıkları finanse etmek amacı ile kullanılan yabancı kaynakları ifade etmektedir. 

Öz sermaye: Ortakların katkısı ve firma çalışmalarından elde edilip şirkette bırakılmış karlardan oluşur. 

Gelir tablosu: Belirli bir dönemde elde edilen tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem karı ve net zararı göstermektedir. 

İçindekiler

Önemli göstergeler

Tablolarda bulunan her bir kalem, toplam içindeki payına bakılarak, hangi kaynakların firma faaliyetlerinin finansmanında ve duran varlık yatırımların etkin olduğu, maliyetin satışa oranı vb rasyolar bilanço dengesini ve duyarlılığını anlayabilmek için önemli göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Değerlerin mukayese edilmesi ile yorumlama yapmaya yönelik olarak cari oran, borçlanma oranı, net işletme sermayesi vb oran analiziyle değerlendirmek yapılması fazlasıyla önemlidir. 

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir öğrenmek için: Tedarik Zinciri Nedir, Tedarik Zinciri Yönetiminin Temel Evreleri ve Faydaları Nelerdir?

Finansal gelişim

Zaman içerisinde oluşan finansal gelişimi görebilmek adına bilanço ve gelir tablosu kayıtlarının farklı dönemlerdeki değerleri karşılaştırılmalıdır. 

Mali tabloların değerlendirme işleminde öne çıkan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir;

  • İşletmenin incelenen dönemde nakit olan ve kısa vadede nakde dönüştürebileceği değerleri dönen değerler olarak isimlendirilir. Dönen değerlerin kısa vadede geri ödenecek olan kısa vadeli yabancı kaynakların karşılaması beklenir.
  • Alacak hesabı içinde yüksek tutarlı firma bağımlılığı ve konsantrasyon olup olmadığını anlatır. Ticari alacakların aktif içindeki payının sektörün geneline göre değerlendirilmesi, açık hesap, çek/senetli alacak dağılımı ve yıllar itibariyle gelişiminin değerlendirilmesi ile firma likiditesi hakkında önemli bilgiler verir.
  • Artan kısa/ uzun vadeli yabancı kaynak (borç) karşılığında aktifte neyin arttığı incelenerek ve kısa vadeli borçlar ile dönen varlıkların, uzun vadeli ile borçlar ile yatırımların fonlanmasının sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.
  • Sektöre göre değişim göstermekle birlikte yıllar itibariyle firmaların ciro gelişimi incelenerek varsa düşüş ve zararın nedeninin sorgulanması önemlidir.

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için mali tablolar hakkında bilmeniz gerekenler konusuna değindik. Umarız sizler için yararlı ve bilgi verici bir içerik olmuştur. 

 

Author

Write A Comment

İnstagram takipçi satın al casino siteleri