HRM Nedir? - Erptakip.com

Bugünkü içeriğimizde sizlere HRM nedir? Ne değildir. KOBİ ve büyük işletmeler için HRM’ in öneminden bahsedeceğiz.

HRM, yani Human Resource Management, işletmelerde sıkça anılan bir iş ve disiplin terimidir. Türkçesi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) olup adından da anlaşılacağı üzere öncelikle insan kaynakları departmanının, yoksa personel dairenin ve o da yoksa finans veya muhasebe birimlerinin sorumluluğu altındaki işlerle ilgilidir.

Ayrıca bknz: ERP Nedir?

Yedi devlet ve bir vakıf üniversitesinde 14 farklı programla eğitimi lisans düzeyinde de verilmekte olan İnsan Kaynakları Yönetimi, en yalın şekliyle personele ilişkin tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

Özel firmalardan kamu dairelerine dek tüm tüzel kişilikler birer örgüt olarak kabul edilir ve bu örgütlerin işleyişinde istihdam edilen çalışanlar mevcuttur. Bu çalışanların işe alınma, işten çıkartılma, emekliye sevk edilme, bordrolarını hesaplama, kesintileri belirleme gibi tüm yönetimsel (idari) işleri ilgili departmanca gerçekleştirilir.

Genellik bu departmanın ismi “insan kaynakları” olur; ancak bazı KOBİ ve diğer örneklerde ya farklı isimlerle anıldığı ya da bu departmanın görevini bir başka departmanın üstlendiği de olmaktadır.

İçindekiler

              HRM’ in Tarihi ve Öğrenimi

Çalışanlarla ilgili çalışmalar yüzyıllarca öncesine dayanıyor olsa da, günümüzdeki insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı coğrafi keşifler ve takiben sanayi devrimi ile mümkün olmuştur.

İşçi hakları, sendikalaşma ve benzer işçi lehine olan girişimlerle beraber işverenin çıkarının korunması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi nedenlerle insan kaynakları yönetimi bir disiplin hâlini almıştır.

Uluslararası anlaşmalar ve yasal düzenlemeler sonucu her ülkede farklı olsa da bir sistem olarak bugünkü şeklini alabilmiştir. İnsan kaynakları yönetiminin oluşumunda ayrıca ilgili ülkenin iş, işveren ve işçi ile ilgili yasal düzenlemeleri, teşvikleri ve yasakları (kısaca kanunları) da etkili olmuştur.

Önceden Kamu Yönetimi ile İktisat lisans bölümünün ortak bir ürünü olarak kabul edilen İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM), günümüzde Türkiye’de de diğer birçok gelişmiş ve gelişimini sürdüren ülkede olduğu gibi ayrı bir lisans alanıdır. Her ne kadar “insan kaynakları” veya benzer isimlerle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerde birer ders olarak okutulsa da, ilgili bölümdeki derslerin neredeyse tümü bu disipline dönük olarak hazırlanmış ve müfredatları oluşturulmuştur.

Kısacası ilgili lisans bölümlerinde amaçlanan, bu departmanda çalışacak birikimi ve donanımı olan uzmanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda sürecin ilk noktası olan mülakat, sınav ve görüşme ile işe alımdan son nokta olabilecek işten çıkarmaya kadar geçen süreçte bilinmesi gerekenler aktarılmaktadır.

              İnsan Kaynakları Yönetimi Ekibinden (Sorumlusundan) Beklenenler

Bu ekipten veya sorumludan beklenenler iki aşamalı olarak düşünülebilir: Birincisi, işverenin ne beklediğidir, ikincisi ise çalışanların beklentisi. Ayrıntıya girmeksizin vurgulanması gereken ilk nokta, iş veriminin artırılması ve maliyetlerin düşürülüp kazancın artırılmasıdır.

İşveren ile işçi arasında bir köprü görevi üstlenildiği için öncelikle özgüven sahibi olunması ve iletişim beceresinin iyi olması gerekmektedir.

Zira herkesin kendini ifade etme biçimi farklı olabileceğinden, bu görevde bulunanların karşısındakini anlayabilmesi ve ona doğru şekilde doğru olanı ifade edebilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda işyeri içinde mutlak sorunlar ve ardından da verim kaybı yaşanması ihtimaller dahilindedir.

Bir diğer önemli nokta ise yasal mevzuat ve prosedürlere hakim olunmasıdır. Bu durum bir kere öğrenilerek veya ezberlenerek tamamlanmış eylem değildir; çünkü sürekli değişen yönetmeliklerin ve kanunların takip edilmesi, anlaşılması ve öğrenilmesi gerekmektedir.

Bir Şirket Neden İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanına Gerek Duyar?

 Daha önce belirttiğimiz gibi bir firmanın veya diğer tüzel kişiliklerden bir tanesinin bu departmana ve İKY sorumlusuna gerek duymasının birincil nedeni kendi ekonomik çıkarlarıdır. Her ne kadar “yüksek verimlilik” kavramı sıkça kullanılıyor olsa da, bu kavramın en anlaşılabilir şekli firmanın veya diğer tüzel kişiliğin ekonomik çıkarının maksimize edilebilmesidir.

Çalışanın lehine olan işlemlerden atama ve yükseltmelere, eğitim işlerinden performansa dayalı ölçeklendirme sürecine, ödüllendirme yönetiminden işten çıkarmaya kadar tüm iş ve eylemlerin tek masada buluşuyor olmasının bazı artıları ve eksileri mevcuttur.

Avantajlarının başında iletişimin kolaylaştırılmış olması, standart bilginin edinilmesi, düzenli bilgi akışının sağlanabiliyor olması, kırtasiye malzeme masrafları ve iletişim zorluklarından arındırılmış bir süreç oluşturulması sıralanabilir.

Eksi yönleri için ise, eğer denetim yetersiz veya azsa, kişisel ilişkilerin firma çıkarlarının üstünde tutularak hareket edilebilmesi gösterilebilmektedir. Bunun açılımı şöyle bir örnekle somutlaştırılabilir: İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili kurulu departmanda bir kişinin olması durumunda ve bu kişiye işverenleri (veya amirleri) tarafından koşulsuz güven duygusu besleniyorsa, bu kişinin alabileceği her karar kendi kişisel duyguları sonucunda ortaya çıkmış olabilir…

              HRM Sistemleri (İKY Yazılımları)

Birden fazla sistemin entegre ve kombine şekilde fonksiyonel olarak kullanıldığı İKY sistemleri, insan kaynakları ile beraber iş yönetimi ve veri aktarımı konularında bütünleşik bilgi sağlayan teknoloji ürünleridir.

Bu yazılımlar sayesinde şu ana dek okuduğunuz tüm işler işlevsel olarak işlenebilir, aktarılabilir, paylaşılabilir. Yani kişinin ne zaman ve hangi şartlarda işe alındığından başlayarak kişi bazlı tüm ayrıntıların görüntülenebilmesi ve hatta aynı/benzer/farklı statüdeki çalışanlarla karşılaştırılabilmesi sağlanır.

Mobil teknolojilerdeki gelişmeler sayesinde günümüzde hem akıllı telefonlarda hem de tabletlerde bahsi geçen fonksiyonların incelenmesi ve aktarımı mümkün hâle gelmiştir. Bunda ayrıca geliştiriciler arasında devam eden rekabetin de etkisi bulunmaktadır.

Bu yazılımlar genel olarak İK planlama ve yönetimi başta olmak üzere, atama, eğitim, geç gelme ve gelmeme gibi bordroyu etkileme durumu olabilecek hâlleri içermektedir. Örneğin eğitim aşamasını içeren bir yazılımda, söz konusu işe yeni alınan veya göreve yeni atanan kişinin bilgileri, deneyimleri ve ilgi alanları gösterilmektedir.

Buna ek olarak, eğitim programının ne olduğu, neleri kapsadığı ve kişinin hangi sürede nelere yönlendirildiği ve ne kadar başarılı olduğu işlenebilmektedir. Böylesi bir durum, işveren için de insan kaynakları departmanı için de adı geçen kişinin ilerleyen süreçte nasıl değerlendirilebileceğine yönelik fikir verebilecektir.

HRM’ i Özetleyecek Olursak;

  • HRM nedir? Firmalar neden HRM’ e ihtiyaç duyar onlardan bahsettik.
  • HRM firmaların yönetimini kolaylaştırmaktadır.
  • İşçi mevduatlarını, iş alım takibi, işçi performans takibi gibi birçok analizleri takip edebilirsiniz.
  • HRM yazılımlarının İK Yöneticisine faydalarından bahsettik.

HRM Nedir?

HRM, yani Human Resource Management, işletmelerde sıkça anılan bir iş ve disiplin terimidir.

İKY Sistemleri Nedir?

Birden fazla sistemin entegre ve kombine şekilde fonksiyonel olarak kullanıldığı İKY sistemleri, insan kaynakları ile beraber iş yönetimi ve veri aktarımı konularında bütünleşik bilgi sağlayan teknoloji ürünleridir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Ekibinden Beklenenler Nedir?

Bu ekipten veya sorumludan beklenenler iki aşamalı olarak düşünülebilir: Birincisi, işverenin ne beklediğidir, ikincisi ise çalışanların beklentisi. Ayrıntıya girmeksizin vurgulanması gereken ilk nokta, iş veriminin artırılması ve maliyetlerin düşürülüp kazancın artırılmasıdır.

Author

2003 yılından beri ERP alanında çalışan bir uzmanın artık tüm bilgilerini web sitesine taşımak istemesi üzerine çıkan bir proje. Uzun yıllardır bilgi ve birikimlerini seminerlerde harcayan yazar artık ERP Takip kimliği ile bu sitede paylaşacak.

Write A Comment

İnstagram takipçi satın al casino siteleri