E-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır? - Erptakip.com

Vergiye tabi olmadan üretim yapan çiftçiler bu ürünlerini vergiye tabi tacire sattıklarında fatura yerine geçen belge olarak müstahsil makbuzu düzenlenir. Vergi Usul Kanununda yapılan yeni düzenleme ile uygulamalarda bütünlük sağlamak amacı ile yeni bir uygulama devreye girdi.

Tüm tarafların devlet tarafından tek kaynaktan bilgilendirilmeleri konusunda elektronik belge uygulamasına geçildi. Yeni bir belge olarak adlandırılmaz. Sadece kâğıt ortamında kesilen belge elektronik ortamda kesilir. Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca elektronik ortamda iletilmesini ve saklanmasını sağlayan uygulamadır. 2019 yılından itibaren 509 nolu Vergi Usul Kanununca hazırlanarak uygulamaya geçildi. Bu aşamada tüm mükelleflerin aklına takılan soru e-müstahsil makbuzu başvurusu nasıl yapılır? Sorusudur.

e-müstahsil makbuzu kullanmak zorunda olan mükellefler başvuru yapmak zorundadır. Başvuru için birçok seçenek mevcuttur. Daha önceden mali mühür ve elektronik imza alan mükellef e-müstahsil makbuzu başvurusu yapabilir. Bunun yanında farklı başvuru yöntemleri de mevcuttur.

Firmanın veya mükellefin kendine ait bilgi işlem ile ilgili sistemini Gelirler İdaresi Başkanlığının sistemine entegre ederek uygulamadan yararlanabilir. Bu sistemden yararlanmak için Gelirler İdaresi Başkanlığı’ndan önceden izin almaları gerekir.

İzin almış olan mükellefler özel entegratör aracılığı ile e-müstahsil makbuzu düzenleyebilirler. Ayrıca Gelirler İdaresi Başkanlığı’na ait resmi internet sitesinden portala girişi yapılarak e-müstahsil makbuzu hizmetini kullanmak için izin almaları gerekir.

E-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Müstahsil Makbuzu Nedir?

Ticari faaliyetlerinde defter tutma sorumluluğu olan tacir ve çiftçilerin, defter tutmayan çiftçilerden satın almış oldukları zirai ve hayvansal ürünler için kâğıt ortamında düzenlenen belgeye verilen isimdir. İki nüsha halinde satın alan kişi tarafından düzenlenir. Aslı çiftçiye verilir, diğer nüsha ise düzenleyen kişide kalır.

Müstahsil Makbuzunda Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Defter tutmayan çiftçilerden satın alınmış olan ürünlerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi uyarınca kesinti uygulanır. Kalan tutar üreticiye ödenir.

Müstahsil makbuzundan yapılan kesintiler şunlardır;

 • Hayvansal ürünler %2 oranında
 • Zirai ürünler %4 oranında
 • Borsaya kayıtlı ise %1
 • Borsaya kayıtlı değil ise %2 oranında kesinti uygulanır. Kesintiden sonra geri kalan kısım ödenir.

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

 

Günlük hayatta birçok işlem elektronik ortamlarda gerçekleşir. Gelişen ve değişen teknoloji bunu gerekli görmektedir. Hızlı bir şekilde e dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte ticari faaliyetlerde nasibini almaktadır. Ticari faaliyetlerde kullanılan belgeler, muhasebeye konu olan belge ve kayıtların tamamın günümüzde elektronik ortamda gerçekleşir.

Bu süreçte önemli ölçüde kâğıt israfı ve zaman kaybı önlendi. Birçok işlem elektronik ortamda hızlı ve kolay şekilde gerçekleşir. Bu gibi işlemlerde kullanılan belgeye ulaşmak kolay hale geldi. Bu belgeler arasında müstahsil makbuzu da yerini aldı. Kâğıt ortamında kesilen belgeye müstahsil makbuzu adı verilirken, elektronik ortamda kesilen faturaya da e-müstahsil adı verilmektedir. Bu tür belgeler elektronik ortamlarda güvenle saklanırken rahatlıkla ibraz edilir.

E müstahsil makbuzu ticari faaliyetlerin elektronik ortamda takip edilmesi için Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konmuş uygulamadır. Elektronik ortamda kesilecek olan belge kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara bağlı kalınarak kesilmesi gerekir. Çiftçi imzaladıktan sonra belgenin bir nüshası ürünü satın alan kişiye bir nüshası ise çiftçiye verilir. 2018 yılından itibaren 213 sayılı VUK hükümlerine göre zorunla hale geldir.

E-Müstahsil Makbuzunda Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

E-müstahsil makbuzu düzenlenirken gerekli olan bilgilerin belgede bulunması gerekir. Bu bilgiler şöyledir;

 • Mahsulü satın alanın adı soyadı veya unvanı
 • Mahsulü satın alanın işyeri adresi ve vergi numarası
 • Belge düzenleme tarihi, zamanı ve belge numarası
 • Mahsulün miktar, bedel ve kesinti tutarı

E-Müstahsil Makbuzu Nasıl Kesilir?

Mükellefler e-müstahsil makbuzu başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun cevabını öğrendikten sonra belge düzenlemek için hangi yolları kullanmam gerekir sorusunun cevabını aramaktadır.

Mükellef e-müstahsil makbuzu düzenlemek istediğinde;

 • GİB portalı kullanılarak
 • Özel entegratör kullanılarak
 • Firmanın kendine ait sistemi kullanılarak

Düzenler. Bir adet çıktı alındıktan sonra her iki taraf ıslak imza atarak çiftçiye verilir. Vergi mükellefi olmağı için çiftçi bu belgeyi saklamak zorundadır. Satın alan tacir ise dijital ortamda saklar. E müstahsil makbuzunu tacir elektronik ortamda saklama mecburiyeti vardır.

E-Müstahsil Makbuzunu Kimler Kullanır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2019 tarihinde yayınlamış olduğu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-müstahsil makbuzu kullanımını zorunla hale getirdi. Bu kapsamda hayvansal ve zirai ürün satın alanlar defter tutmak zorunda olmayan kişilerden ürün aldıklarında kullanmak zorundadırlar. Ayrıca komisyoncular veya sebze meyve ticareti yapan tacirler e-müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu düzenleyenler 2020 yılın içinde e-müstahsil makbuzuna geçiş yapmaları için zaman tanıdı.

E-Müstahsil Makbuzu Zorunluluğu

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca e-fatura uygulamasına geçmek mecburiyetinde olanlar ticari faaliyetleri dolayısı ile müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadırlar. 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e fatura uygulamasını kullanan ve müstahsil makbuzu düzenleme mecburiyeti olanlar gerekli başvuruları yaparak e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorundadır. Bunun yanında müstahsil makbuzu düzenleyen mükellef 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu uygulamasını kullanmaz zorundadırlar. Komisyoncular ile tacirler ise 2020 yılının başından itibaren müstahsil belgelerini elektronik ortamda düzenlemeleri gerekir.

E-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

E Müstahsil Makbuzunun Avantajları

Teknolojinin her alanda boy göstermesi ile birçok avantajlarda sunar. Her alanda sağladığı avantajlar ticari faaliyetlerde de kendini gösterir.

Kâğıt ortamından elektronik ortama geçişte sağlanan avantajlar şunlardır;

 • İşlemlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar
 • Belgenin kaybolma gibi riski bulunmaz
 • 10 yıl süre ile belgeler saklanır.
 • Belgeye istenildiği zaman ulaşılabilir.
 • Kâğıt israfını önler.
 • Çevreye olumlu etki sağlar.
 • Arşiv ve baskı maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Depolama gibi ayrıca fiziki ortam kullanılmasını önler.
 • Ağaçların kesilmesi gibi durumlarda azalmalar gerçekleşir.
Author

2003 yılından beri ERP alanında çalışan bir uzmanın artık tüm bilgilerini web sitesine taşımak istemesi üzerine çıkan bir proje. Uzun yıllardır bilgi ve birikimlerini seminerlerde harcayan yazar artık ERP Takip kimliği ile bu sitede paylaşacak.

Write A Comment

casino siteleri hoşgeldin bonusu hoşgeldin bonusu veren siteler/a> güvenilir casino siteleri en iyi casino siteleri/a>