ERP Takip, Author at Erp Takip - Türkiye'nin En Kaliteli ERP Haber Platformu - Sayfa 3 / 5
Author

ERP Takip

Browsing

Anonim şirket; sermaye şirketi olma kapsamında kanuni temelde uygun özelliklere sahip olan şirketlerdir. Anonim şirketler, limited şirketlere kıyasla çok daha büyük ölçekli işler yapmak adına kurulmaktadır. Aynı zamanda anonim şirketlerin ekonomik faaliyette bulunma izni de mevcuttur. Şirketin yönetilme sırasında yönetim kurulunun ortak kararları önem teşkil eder. Bunun dışında anonim şirketlerde yasal sınırlar mevcuttur. Anonim şirketlerin yasal hakları ise Ticaret Kanunu kapsamında belirlenmiştir. 

Defter beyan sistemi; serbest meslek erbabı olan ve işletme hesabı kapsamına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik olarak muhafaza edilmesi anlamında gelir. Bunun yanı sıra bu kayıtlara göre serbest meslek erbaplarının ve işletme hesabına esasına göre defter tutan kişilerin elektronik ortamda bu verileri saklaması mümkün olmaktadır. Defter beyan sistemi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında bulunan diğer bilgiler de mükelleflere bunulmaktadır.

E-Beyanname, vergi dairelerindeki iş yükünü azaltan, işlerin hızlanmasını sağlayan ve kağıt tasarrufu sağlayan bir sistemdir. Vergi dairesine göndermeniz gereken beyannameleri, kanun kapsamında elektronik ortamda iletebilirsiniz. Bu sisteme e-beyanname adı verilmektedir. 

İcra takibi, borçlu olan kişinin borcunu herhangi bir nedenle ödeyememesi durumunda, alacaklı olan kişinin yasal haklarını kullanarak, borcu devlet yardımıyla tahsil etme adımlarını ifade eder. İcra takibi durumlarında tüm yasal adımlar, İcra Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilmektedir. İcra takibi; ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamlı olan icra takiplerinde mahkeme kararı ile icra takibi başlatılmaktadır. İlamsız icra takibinde ise mahkeme kararı yoktur ancak alacaklı kişi borcun tahsili için yasal haklarını kullanabilir. Bunun dışında kiralanmış olan taşınmazın tahliyesi için de icra müdürlüğü aracılığıyla ilamsız icra takibi başlatılabilmektedir. 

Müteselsil sorumluluk, birden fazla şahsın, borç ya da zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan, tek başında sorumlu olması anlamına gelmektedir. Birden fazla kişi için yalnızca Müteselsil sorumluluk kararı verilmişse, alacaklı kişi borçlular arasından seçtiği bir kişiye başvurma hakkına sahip olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, toplamda 5 borçlu varsa ve toplam borç 5 TL ise, alacaklı borçlular arasından bir kişiyi seçer ve borcu almak için bu kişiye başvurur. Başvurulan tek kişiden toplam 5 TL borcun alınmasını talep edebilir. 

Limited şirket, 6762 sayılı olan Türk Ticaret Kanunu kapsamında yasal çerçevesi belirlenmiş şirketlerdir. Buna göre iki ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan şirketlerdir. Limited şirketlerin ticaret unvanı altında kurulması gerekmektedir. Aynı zamanda limited şirketlerin en fazla 50 ortağının olmasına karar verilmiştir. Bunun dışında limited şirket kurmak isteyen kişilerin sermaye taahhüdünün Türk Lirası cinsinden sunulması gerekmektedir. 

Limted şirket; ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek için yasal izinlere sahip olan gerçek yad a tüzel kişiler tarafından kurulabilen bir şirkettir. Limited şirkette en fazla ortak sayısı ise 50 olarak belirlenmiştir. Limited şirketler genel olarak yasal kapsamında belirtilmiş olan çeşitli ticari faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. Fakat limited şirketler sigortacılık ya da bankacılık sektörü kapsamında kurulamamaktadır. Şirketin kurulumu sırasında imzalanan sözleşmelerdeki hükümlere göre bütün ortakların yetkileri ve unvanlarının da belirlenmesi gerekmektedir. 

Şirket kurmak, günümüzde oldukça kolay ve pratik şekilde tamamlanabilen süreçlerden biridir. Ancak şirket kurarken, adımların eksiksiz tamamlanması ve yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Şirket kurmak için öncelikli olarak alanında uzman bir mali müşavirden destek almanız önemlidir. Bu sayede maddi konularda ve şirket kurma sürecinde çok daha kolay ve düzenli şekilde ilerleyebilirsiniz. 

Temel ekonomi terimleri her vatandaşın hakim olması gereken konuları kapsamaktadır. Günlük hayatta ödediğimiz vergiler, yaptığımız alışverişler ve para ile ilgili olan her konuda daha bilinçli olabilmek için temel ekonomi kavramları hakkında bilgi sahibi olmamız oldukça önemli. Enflasyon, cari açıklar ve ekonomik krizi oluşturan tüm birimler hakkında, her vatandaşın temel bilgilere hakim olması gerekir. Temel ekonomi terimlerine hakim olmak, tasarruf konusunda daha bilinçli olmayı da destekler. 

Stopaj vergisi, gelir ya da kurumlar vergisine tabi kazançlara uygulanan bir vergi sistemidir. Buna göre gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan kazanç sahiplerinin, ödeme sırasında kanun kapsamında belirtilmiş oranlara göre ödeme tutarlarının  korunması sağlanır. Bu sayede vergi dairesine iş yapan kişiler adına peşin olarak ödemeler yatmaktadır. Stopaj verisi, kesilen vergi anlamına da gelmektedir. Bu verginin amacı ise özellikle vergi tahsilatlarını kolaylaştırmak ve aynı zamanda düşük tutarlı matrahların vergilendirilmesine imkan tanımaktır.

casino siteleri hoşgeldin bonusu hoşgeldin bonusu veren siteler/a> güvenilir casino siteleri en iyi casino siteleri/a>