Türkiye’de şirket kuruluş sürecinde işlev ve kolaylık açısından en rahat olan türlerden biri olan Adi Şirket, mevzuat bakımından fazla detay barındırmamaktadır. Biz de bu yazımızda Adi Şirket nedir, nasıl kurulur ve vergilendirilmesi nasıldır gibi soruların cevabını sizlerle paylaşacağız. 

Adi Şirket nedir?

Oldukça yaygın bir şirket türü olan Adi Şirket, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan, en basit şirket modeli olarak ayrışan Adi Şirket ya da Adi Ortaklık; kuruluş kolaylığı, tüzel kişiliğinin olmaması ve tescil zorunluluğu bulunmaması yaygın olmasının nedenleri arasında bulunmaktadır. Adi şirketler, yasal dayanağı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 – 645 maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Kendilerine ait olan mal varlıkları üstünde ortakların elbirliği mülkiyeti vardır. Şirket ve şirketin mal varlığı hakkında hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadır. 

Adi Şirket Nasıl Kurulur?

Adi Şirket nasıl kurulur merak ediyorsanız doğru adreste olduğunuzu söyleyebiliriz. Adi Şirket aşağıdaki gibi kurulmaktadır. 

 • Kuruluşları bir şekle tabi tutulmamıştır. Ortaklar yazılı olarak sözleşme düzenleyebilecekleri gibi sözlü olarak da aralarında anlaşarak adi şirket kurabilirler. 
 • Adi şirketler, ticaret şirketlerinde olduğu gibi şahsi emek, ticari itibar, para, kıymetli evrak, imtiyaz ve ihtira beratları, sınai haklar, taşınır ve taşınmaz mallar sermaye olarak konulabilir. 
 • Adi şirketlerin tüzel kişilikleri olmadığından belli bir unvanları yoktur. Bu nedenle Ticaret Siciline kaydolma sorumlulukları yoktur. 
 • Şirketlerin aktifleri (varlıkları), ortaklığa değil ortaklara aittir. Borçları da ortakların tek başına veya birlikte ödemek zorunda oldukları şahsi borçlardır. 
 • Adi şirketlerde kar/zarar sözleşmede hüküm konmuşsa ona göre yoksa eşit olarak ortaklara dağıtılır. 
 • Adi şirketlerde ortak diğer ortakların rızası olmadan paylarını devredemez, bir üçüncü şahıs şirkete ortak olamaz.

Adi Şirketlerde Vergilendirme Nasıldır?

adi şirket nasıl kurulur

Adi Şirketlerde Vergilendirme nasıldır merak ediyorsanız sizlere bu konu hakkında ihtiyacınız olan bilgiyi bu başlık altında sizlere vereceğiz. Adi Şirketlerde Vergilendirme aşağıdaki gibidir;

 • Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri olmamakla birlikte vergi kanunları uygulaması açısından ortaklık adına vergi kimlik numarası verilir. 
 • Ortaklık numarası verilen adi ortaklık için gelir stopaj, katma değer vergisi ve diğer vergi türleri için mükellefiyet tesisi yapılır. 
 • Ayrıca ortaklardan her birinin adına ayrı ayrı vergi kimlik numarası verilir ve ortaklar için gelir vergisi ve gelir geçici vergi yönünden mükellefiyet tesis edilir.
 • Limited Şirket nedir öğrenmek için: Limited Şirket Nedir?

Adi Şirketin Faaliyetini Sona Erdirme ve Tasfiye 

Şu gibi durumlarda şirket sona erer;

 • Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesiyle.
 • Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle.
 • Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.
 • Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle.
 • Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.
 • Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.
 • Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla.

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için Adi Şirket nedir, nasıl kurulur ve vergilendirilmesi nasıldır gibi soruların cevabını vermeye çalıştık. Umarız sizler için yararlı bir içerik ortaya çıkarabilmişizdir. 

 

Author

Write A Comment